You are here : Home Doa, Devosi, Novena Novena Tiga Salam Maria

Novena Tiga Salam Maria

Bunda Maria, Perawan yang kuasa, bagimu tiada sesuatu yagn mustahil, karena kekuasaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Mahakuasa kepadamu.  Maka dengan sangat aku mohon bantuanmu dalam kesulitanku.  Janganlah kiranya engkau meninggalkan daku, sebab engkau pasti dapat menolong; meski dalam perkara sulit yang sudah tak ada harapannya sekali pun, engkau tetap menjadi penolong.

Baik keluhuran Tuhan, kehormatan namamu maupun keselamatan jiwaku akan bertambah, jika engkau sudi mengabulkan permohonan ini.  Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan Yang Mahakasih dan Mahasuci, aku mohon dengan sangat, ya Bunda yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda meneruskan permohonanku ini ke hadirat Puteramu, Yesus, yang pasti takkan menolakmu.

Pengharapanku yang besar ini, berdasarkan kekuasaan tak terbatas, yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu.  Dan untuk menghormati kekuasaanmu, aku berdoa bersama St. Mechtildis, yagn kau beritahu tentang latihan kebaktian "Tiga Salam Maria" yang sangat besar manfaatnya.

Salam Maria......

Bunda yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat.

(permohonan)

Perawan suci, Tahta Kebijaksanaan, berkat sabda Allah, Kebijaksanaan Ilahi telah tinggal di dalam dirimu.  Engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh Puteramu, karena sebagai makhluk paling sempurna, engkau dapat menerimanya.  Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi, betapa besar pertolongan yang kuharapkan darimu.

Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan kedermawanan budimu, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku.  Sudilah kiranya Bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat, agar tercapailah maksudku itu.

Bunda Maria, Bunda Kebijaksanaan Ilahi, berkenanlah mengabulkan permohonanku yang penting ini.  Aku mohon ini berdasarkan kebijaksanaanmu yang tiada bandingnya, yang dikaruniakan kepadamu oleh Sabda Ilahi, Puteramu.

Bersama Santo Antonius dari Padua dan Santo Leonardus dari Porto Mauritio, pewarta kebaktian "Tiga Salam Maria" yang rajin, aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tiada taranya itu.

Salam Maria.....

Bunda yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat.

(permohonan)

Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda Kerahiman sejati yang akhir-akhir ini disebut sebagai "Bunda yang penuh belas kasih", aku datang padamu dan mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasihmu kepadaku.  Aku tahu, bahwa aku tidak pantas mendapat kurnia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hatimu, dengan menghina Yesus, Puteramu.  Betapa pun besarnya kesalahanku, aku sangat menyesal karena telah melukai Hati Kudus Yesus dan hati kudusmu.

Engkau telah memperkenalkan diri sebagai "Bunda para pendosa yang bertobat" kepada Sta. Brigita, maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang sudah-sudah.  Ingatlah saja akan keluhuran Tuhan serta kerahiman dan kebaikan hatimu yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonan ini dengan perantaraanmu.

Bunda, Perawan yang penuh kebaikan serta lembut hati dan manis, belum pernah engkau membiarkan yagn datang mohon pertolonganmu.  Atas kerahiman dan kebaikanmu, dan lewat doamu aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus.  Dan demi keluhuran namamu, bersama Santo Alfonsus Liguori, rasul kerahimanmu serta guru kebaktian "Tiga Salam Maria" ini aku berdoa untuk menghormati kerahimanmu dan kebaikanmu.

Salam Maria....

Bunda yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat.

(permohonan)

Keterangan:

1.  Jika permohonan Anda mengenai perkara besar dan penting, hendaklah melakukan Novena ini 3 (tiga)kali berturut-turut.

2.  Untuk memperbesar kemungkinan akan terkabulnya permohonan Anda, dapat pula Anda berjanji pada Bunda Maria:

a. Tiap pagi dan petang setia berdoa "Salam Maria"

b. Mengumumkannya kalau permohonan Anda itu telah dikabulkan, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada Bunda Maria yang tersuci.

3. Doa Novena Tiga Salam Maria ini sesuai dengan doa yagn terdapat pada Puji Syukur.